THÔNG BÁO VỀ VIỆC THỰC HIỆN CÔNG TÁC GIẢNG DẠY TỪ NGÀY 18/10/2021

THÔNG BÁO VỀ VIỆC THỰC HIỆN CÔNG TÁC GIẢNG DẠY TỪ NGÀY 18/10/2021

Trường Đại học Hà Nội thông báo về việc tiếp tục thực hiện công tác giảng dạy theo hình thức trực tuyến từ ngày 18/10/2021 đến ngày 30/20/2021.