Hội thảo “Ứng dựng kiến thức phát triển bền vững thông qua xây dựng hồ sơ xin chứng nhận ISO140001”

Hội thảo “Ứng dựng kiến thức phát triển bền vững thông qua xây dựng hồ sơ xin chứng nhận ISO140001”

RECAP HỘI THẢO “ỨNG DỤNG KIẾN THỨC PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG THÔNG QUA XÂY DỰNG HỒ SƠ XIN CHỨNG NHẬN ISO140001”

Sáng ngày 13/10/2022 vừa qua, Trung tâm Ngôn ngữ - Văn hóa Nhật Bản và Phát triển Hợp tác - Đại học Hà Nội (CCJLC) phối hợp cùng Công ty Tư vấn ISO Nhật Bản 3AC đã tổ chức chương trình hội thảo đầu tiên trong chuỗi hội thảo về “Ứng dụng kiến thức phát triển bền vững thông qua xây dựng hồ sơ xin Chứng nhận ISO140001” (Dự án xây dựng ISO14001).

Chuỗi Hội thảo này không chỉ quảng bá hình ảnh Nhà trường về bảo vệ môi trường mà còn tạo cơ hội giúp sinh viên Khoa Quốc tế học của Đại học Hà Nội nâng cao kiến thức về phát triển bền vững, cũng như định hướng rõ ràng về nghề nghiệp trong tương lai. Ngoài ra, Dự án xây dựng ISO14001 này trở thành một trong các dự án có ý nghĩa góp phần làm sâu sắc và mở rộng mối quan hệ giữa Việt Nam và Nhật Bản, hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước (1973-2023).


Chi tiết xem thêm tại: https://bit.ly/3S1739z