Đăng kí ứng tuyển - Gửi CV online

Đăng kí ứng tuyển - Gửi CV online

Gửi CV của bạn để đăng kí ứng tuyển vào các vị trí công việc tuyển dụng ngay. Để gửi CV online, vui lòng làm theo những yêu cầu sau:

- Điền các thông tin của vản theo mẫu CV của Trung tâm (tải mẫu tại đây)

- Gửi CV đến địa chỉ mail: info.ccjlc@gmail.com với các nội dung chính sau:

       + Họ và tên người ứng tuyển

       + Ngày, tháng, năm sinh của người ứng tuyển

       + Số điện thoại liên lạc

       + Email

       + Chuyên môn

       + Công ty, vị trí ứng tuyển (nếu đã lựa chọn công ty ứng tuyển)

Ngay sau khi nhận được thông tin của các nhà tuyển dụng phù hợp, Trung tâm sẽ liên hệ với các ứng viên đã gửi CV về cho Trung tâm.

Thông tin các công ty tuyển dụng xem chi tiết tại đây: http://hoctiengnhat.hanu.vn/bai-viet/thong-tin-tuyen-dung-7

----------------------------------------------
Để được Tư vấn và Hướng dẫn chi tiết, vui lòng liên hệ:  
Trung tâm Ngôn ngữ - Văn hóa Nhật Bản và Phát triển hợp tác

Hotline : 0169.64.61.686 - Tel: 024.3232.3133
Email: info.ccjlc@gmail.com
Địa chỉ: Phòng 311 nhà A, Trường Đại học Hà Nội, Km9 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội